Inici

Reprodueix vídeo

Tribut Metropolità

Garantia de cohesió social i reducció de les desigualtats

 a la metròpolis de Barcelona.

Preguntes freqüents

El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya per tal de finançar els serveis prestats en el territori metropolità.

Aquest impost està previst actualment en l’article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

El tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità mes ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori. Aquest impost garanteix la cohesió social i la reducció de les desigualtats a la metròpolis de Barcelona

 • En l’àmbit de l’espai públic contribueix a la gestió i al manteniment d’espais naturals com la Serra de Collserola, els rius Besòs i Llobregat, els 30 km de platges metropolitanes i la xarxa de 51 parcs metropolitans. Aquest conjunt d’espais naturals, oberts i interconnectats formen part de de la infraestructura verda metropolitana.
 • En matèria de mobilitat fa possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, de manera que l’àrea metropolitana sigui un àmbit més habitable i adaptat a les persones. L’àrea metropolitana està dotada d’una xarxa de metro i d’autobusos d’àmplia cobertura territorial i horària, fiable, d’elevada freqüència i interconnectada amb els altres modes de transport (FGC, Rodalies i TRAM). Aquesta xarxa dona resposta als desplaçaments locals i intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans (hospitals, centres cívics, biblioteques…).
  Disposa d’un sistema inversiori integrat que facilita els desplaçaments a millor preu, i afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 16 anys i les famílies nombroses.
  A més, aquest impost també contribueix en el manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.

La base imposable de l’impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d’Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari; és diferent del que figura en l’escriptura o el que ha pagat el comprador.

L’Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i bonificacions corresponents.

 • La quota íntegra de l’impost s’obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra.
 • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s’han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: quota íntegra – reduccions – bonificacions = quota líquida.
 • En el cas que no existeixin bonificacions o reduccions, la quota íntegra és igual que la quota líquida.

L’ordenança estableix l’exempció dels habitatges que constitueixin primera residència i que no superin el valor cadastral de 46.210,11 €. Aquest import és de 72.033,78 € en aquells municipis que van fer la revisió cadastral durant l’any 2012.

L’han de pagar obligatòriament tots aquells contribuents dels 36 municipis metropolitans que siguin titulars d’un dels següents drets sobre un bé immoble en l’ordre que s’estableix:

 • D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes
 • D’un dret real de superfície
 • D’un dret real d’usdefruit
 • Del dret de propietat
 • Habitatges amb valor cadastral superior als 46.210,11 €

Perquè aquests 18 municipis integrats en la 2a corona no gaudien del mateix nivell dels serveis metropolitans, bàsicament els associats al transport públic.

Des del 1992 es cobra el tribut als ciutadans dels 18 municipis que estaven inclosos dins l’antiga Entitat Metropolitana del Transport. Per aquest motiu van passar a formar part de la primera corona del transport.

 • Municipis 2ª corona: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat.
 • Municipis 1ª corona: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Viladecans.

La creació de la inversio plana metropolitana, que afegeix els 18 municipis de la 2a corona, implica que tots els ciutadans de la metròpolis tinguin el mateix dret a la mobilitat i, per tant, que també tinguin les mateixes obligacions. Una d’aquestes obligacions rau en la contribució econòmica per finançar els serveis públics.

El tribut metropolità (TM) farà possible que una persona de Molins de Rei, Cerdanyola o bé Castelldefels tingui les mateixes prestacions de serveis públics i, alhora, la mateixa responsabilitat de contribuir al finançament d’aquests. Així doncs, els 36 municipis passen a estar dins la mateixa zona tarifària.

 • Municipis 2ª corona: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat.

El tribut metropolità afavoreix clarament la majoria de ciutadans que utilitzen amb certa freqüència el transport públic perquè es passa de tenir dues zones a una única zona tarifària.

Alguns exemples de l’estalvi que comporta la integració en la primera corona del transport són els següents:

Es merita anualment, el primer dia del període impositiu, que coincideix amb l’any natural (l’1 de gener), tot i que el cobrament s’ha de fer efectiu seguint el calendari publicat en la plana del tràmit.

 • Recepció física al domicili
 • Descàrrega electrònica des del web de l’AMB: Anar al tràmit 
 • Sol·licitud d’un duplicat del document mitjançant el correu electrònic informaciotributaria@amb.cat, en cas de no haver-lo rebut físicament o no haver-lo pogut descarregar del web
 • A través de les entitats bancàries, ja sigui físicament a l’oficina amb les dades del document o bé mitjançant la banca online
 • Al portal de l’AMB del tribut metropolità amb una targeta de crèdit o dèbit: Anar al tràmit enllaçat aquí 
 • El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d’1,95 euros).

Com qualsevol altre impost, si no es fa el pagament dins dels terminis fixats, s’haurà de satisfer en el període executiu, amb els recàrrecs i interessos corresponents.